CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

ESMA-ÜL HÜSNA - CEVŞEN - DUA

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE - SİYER)
10:00   ŞEWQA NURÊ (KÜRTÇE RİSALE
11:00   KUR-AN İKLİMİ
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER (CANLI )
14:00   M EMİN YILDIRIM(SOHBET)
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   İSTEK SAATİ (CANLI KÜRTÇE - TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   SİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER )
23:00   ŞEWQA NURE (TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
02:00   ESMA-ÜL HÜSNA - CEVŞEN - DUA
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir. (Maide - 54)

Hadis-i Şerif

"Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette, alim ise Cehennemde olur."

[Kenzü-l Ummal, 4.28] []

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
KALPLER ANCAK ALLAH'I ZİKRETMEKLE HUZUR BULUR
"O hâlde (bir işi bitirip) boş kalınca başka bir işe başla. (başka bir işte yorul.) Ve yalnız Rabbine yönel.” (İnşirah Sûresi 7-8)

Ayet-i kerimelerde ifade edilen “biten (kendisinden boş kalınan) iş” nedir ve “başlanacak olan (kendisiyle yorulacak olan) iş” hangisidir? 8. Ayet-i Kerime, 7. Ayette buyrulan “yorulmaya konu olacak” işi “Ve yalnız Rabbine yönel” emriyle tefsir ediyor.

Ama Ayet-i Kerime’nin muhatabı Resulullah’tır. O daima Allah’a yönelme halindedir. Bu durumda öğrenilmesi gereken yönelmenin ne üzerinde gerçekleşeceğidir. İmam Kurtubî, El-Kasımî, Muhammed Ali Sabuni ve Vehbi Zuheyli’nin gerek yaptıkları alıntılardan, gerek kendi açıklamalarından varılan netice şudur:

Yüce Rabbimiz, Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) emrediyor: Ey Resul’üm, Ey Muhammed, benim emirlerimi halka tebliğ etme işin bittiğinde, insanlara karşı vazifeni yerine getirdiğinde bana ibadete yönel, beni zikretmekle yorul, diye buyuruyor. Kimi müfessirlere göre “farz namazların bittiğinde gece namazı gibi ibadetlere yönel.” Hatta bir görüşe göre süre Mekkî olarak bilinse de Mekke’nin fethi sırasında nazil olmuş. Dolayısıyla Medenî sûreler sınıfındandır ve kast edilen “Sen cihaddan boş kaldığın zaman zikre yönel” emridir.

Müfessirler, “biten iş” konusunda ittifak halinde değillerse de “başlanacak iş” konusunda ittifaka yakın bir noktadalar: Emredilen, farz ibadetlerden sonra ve topluma yönelik işlerin ardından gece namazı, dua, zikir gibi ibadetlerdir. Yüce Allah, tebliğ ehli için (O’nun yolunda iş gören için) boşluk kabul etmiyor; farz ibadetlerin ardından, tebliğ ve diğer zorunlu vazifelerin ardından ondan sünnet namazları kılmasını ve çokça zikir etmesini istiyor. Tebliğ ehli için, takva sahibi mü’min için günlük hayatın çemberi ancak bu şekilde tamamlanır, tekerleğe dönüşür ve yol alır, aksi halde eksik kalır, bir tarafı eksik tekerlek gibi çakılır kalır, diğer gün ancak bir itişle bir miktar yol alır. Bu zoraki sürüş, hiçbir zaman kişiyi hedefine ulaştıramaz. Bütün ideolojiler, birer dünya görüşüdürler; birey ve toplumlara dünya iktidarının bir yolunu önerirler.

Bütün dinler, birey ve toplumların ruhî huzurunu amaçlar; insana ruhen huzura ermenin bir yolunu önerirler. İslam’ı, şeklen, Hıristiyanlık, Budizm gibi dinlerden ayıran ise onun insanlara aynı zamanda dünya iktidarının yolunu önermesi; dünya hayatı için siyasi, sosyal, askeri, hukuki bir nizam olmasıdır. İnsan parçalıyken huzura eremez; ayrılık, acı verir. İdeolojiler de diğer dinler de insanı parçalıyor, onun beyniyle kalbini ayırıyor. Bu yüzden onlardaki insan, daima ya birey olarak ruhen bir huzur arayışı içindedir ya da toplum olarak siyasi, sosyal, askeri, hukuki bir nizam arayışındadır. (Hıristiyan Batı, yüzyıllarca kendisi için böyle bir nizam aradı; ruhsuz kapitalizme, liberalizme, sosyalizme, komünizme tasladı, bugün ise kendi ruhunu arıyor.) Müslümanlar, son iki asırda dünyanın çalkantıları karşısında ya sadece zühde yöneldiler; bireysel ruhî huzuru neredeyse tek amaç edindiler. Bu yüzden onların toplumları siyasi, sosyal, askeri, hukuki kurtuluşu dış güçlerin de çabasıyla, başka nizamlarda aradılar; sosyalizmin, kapitalizmin pençesine düştüler. (Örneğin, bizim coğrafyamızda nice tasavvuf ehlinin çocukları, sosyalizmin askeri haline geldi.) Ya da, biraz da bir önceki nesle tepki olarak, İslam’ın sadece siyasi, sosyal, askeri, hukuki yönüne yöneldiler; zikri, zühdü ihmal ettiler. Mükemmel bir nizamın savunucusu oldukları halde bu yüzden birey ve aile olarak, özellikle kendi başlarına kalmak durumunda kaldıklarında, huzursuz oldular. Davaları için harcadıkları zamandan arta kalan zamanlarda boşluk hissettiler, bir bunalım yaşadılar. Özellikle Miladî 20. yüzyılın başında İstanbul’da büyük alimlerden etkilenen ve “Selefi” olarak bilinen bazı aydınlar, bu felakete duçar oldular; onlardan pek çok isim İslam’la ilgili önemli düşünceler ifade ederken bile günahlar içinde yüzüyordu. İslam, bir bütündür; ancak bütün yönleri bir araya geldiğinde, iman, akide, farz ameller, zühd buluştuğunda, bu zıt gibi algılanan kutuplar birleştiğinde İslam’ın nuru ortaya çıkar; bireyler de toplumlar da o nurla aydınlanır. Bir kutbu alıp diğerini terk eden, saadetten yoksun kalmaya, nursuzluğa, başarısızlığa mahkûmdur. Modern hayatın insanın önüne nice yollar koyduğu, saadete götürüyor diye ona felakete giden yolları gösterdiği bu dönemde, her dönem olduğu gibi Kur’an’ın rehberliğine ihtiyaç vardır.

Rabbimizin secde Sûresi’nde buyurduğu gibi zikir, Kur’an’dır. Kur’an okumak zikirdir. “Bizim ayetlerimize o kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine öğüt (zikir) verildiği zaman secdelere kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük de taslamazlar.” (Secde / 15) İnsanların öğüde (nasihta) ihtiyacı vardır; zikir öğüttür; Kur’an’dan öğütlerin okunmasıdır, söylenmesidir: “Sen yine de zikirde bulun (öğüt ver); zikir (Kur’an’dan öğüt) mü’inlere menfaat verir.” (Zariyat / 55) İnsanların nefis tezkiyesine ihtiyacı vardır; zikir, nefis tezkiyesidir: “Nefsini tezkiye eden, Rabbini zikredip namaz kılan, mutlaka kurtuluşa erecektir.” (A’la / 15)

Gecelerin günah için mekân olduğu bu zamanda mü’min gecesini ne uyku gafletinde, ne yumuşak yatak duyarsızlığında ne da eğlencede geçirir. Gecelerin boşluğu ancak ibadetle dolar. Zikir, gece ibadetidir, gece namazıdır, Rabbimiz, Secde Sûresi’nde mü’minlerin sıfatlarını anlatırken şöyle buyuruyor: “Yanları (vücutları) yataklardan uzak kalır; korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.” (Secde / 16)

“Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi.” (Zariyat / 17-18)

“Geceleyin O’na secde et, namaz kıl, O’nu geceleri uzun uzun tesbih et.” (İnsan / 26) Allah yolunda hizmet ağır bir yüktür. İnsanlar, Hakk’a çağrı karşısında duyarsızdır; tebliğ ehlinin çağrısına kulak vermek istemez, onu usandırır. Dünya hayatı ve işleri ise çekicidir, tebliğ ehlini kendisine çağırır. Tebliğ ehli, çağrısının karşılıksız kalma ve dünyaya çağrının güç kazanması noktasında, bu çifte durum karşısında içsel sorunlar yaşar, amacını, etkisini sorgular, kalben boşluğa düşer, huzursuz olur. O an ya Allah’a yönelişte karar kılacak ya da dünya onu yenecek, onu kendisine alacak, sahte bir huzurla aldatmaya çalışacak. İşte bu yol ayrımı baskısını yaşamamak için çare zikirdir; Çare, Allah’ın dinine hizmette sabredenlerin yoludur. “... Allah’ı çokca zikreden erkekler ve kadınlar var ya işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzap / 35)

“Bunlar iman edip kalpleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.” (Ra’d / 28) Farz ibadetler dışındaki ibadetler sahih hadis kitaplarında aktarılmıştır. Selahaddin-i Eyyûbi sonrası dönemin büyük ilim semerelerinden İmam Nevevi Hazretleri bu zikirleri hadis kitaplarından derlemiş. Riyazüssalih’in ve daha geniş bir şekilde Ezkâr adlı kitabında onlara yer vermiştir. Rabbim, bizi İslam’ı bütün yönleriyle yaşayan zikir ehlinden kılsın...

DOĞRUHABER GAZETESİ

48441 kere okundu.
Diğer Makaleler