CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

MANŞET HABER-SESLİ MAKALE

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER CANLI)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE SİYER)
10:00   HEDİSÊ RESUL
11:00   AİLE DENİNCE
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER (CANLI )
14:00   İSLAM U JİYAN
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   RİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER)
23:00   HEDİSÊ RESUL(TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
01:00  
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

"Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zirâ annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır." (Lokman - 14)

Hadis-i Şerif

"Güzel ahlâk hataları eritir, suyun buzu erittiği gibi. Fenâ ahlâk da ameli bozar, sirkenin balı bozduğu gibi."

[Ramuz El-Hadis] []

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
AİLEDE AHLAK EĞİTİMİ
Ahlak, Arapçada “seciye, tabiat, huy” gibi anlamlara gelen “hulk” veya “huluk” kelimelerinin çoğuludur. Başta hadisler olmak üzere İslami kaynaklarda hulk veya ahlak terimleri esas itibariyle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Ayrıca yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayattaki çeşitli davranışlara ilişkin görgü kurallarına; terbiyeli, kibar ve takdire değer hareketlere, bu konularda öğüt verici, kısa ve hikmetli sözler ile bu sözleri ihtiva eden eserlere ahlak denildiği gibi edeb veya adab adları da verilmiştir. Allah Teala, insanı ahlak şuuruna ve hissine sahip olarak yaratmıştır. Doğuştan insanın yapısında, benliğinde iman ve ahlak şuurunun mevcut olmasına "fıtrat" denilmiştir. Allah insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Bir hadiste, "Doğan her bebek fıtrat üzere doğar" buyurulmuştur. Bu ayet ve hadisten de anlaşıldığı gibi, insan ahlaken temiz bir şekilde yaratılmıştır. Allah, çeşitli sebeplerle fıtrattan uzaklaşan ve ahlakı bozulan insanları, gönderdiği peygamberler ve kitaplarla uyarmıştır. Ahlak sadece iyi huylar ve yetenekler anlamına gelmez; asıl anlamıyla “ahlak” iyi ve kötü huyların ve davranışların hepsini içerir. Bununla birlikte iyi huylu ve davranışlı insan için sadece “ahlaklı”, böyle olmayan içinde “ahlaksız” deyimleri galat-ı meşhur (aslına uygun olmayan yaygın kullanım) haline gelmiştir. Aile içerisindeki fertler İslam’ın ahlak öğretileriyle terbiye edilmelidir. İslam’ın ahlak öğretileri, Allah’ın bütün yarattıklarına karşı merhametli olmayı, sosyal ilişkilerde dürüstlük ve güvenirliği, karşılık beklemeden sevgi ve fedakarlığı, samimiyet ve iyi niyeti, kötü arzuların bastırılmasını ve daha birçok erdemleri ihtiva etmiştir. Bu ahlaki öğretiler bizleri ve neslimizi insanlar arasındaki ilişkilerde mükemmelliğe götüren esaslardır. Şu bir gerçek ki toplum dindar olmayan insanı kabul edebilir ama ahlaken kötü birini kabul etmesi pek mümkün değildir. Ahlak, insanla ilgili bir disiplindir. Bu disiplin planlı, programlı, dengeli, sevgi ve merhamet temelli verilmelidir. Her binanın bir temeli vardır. İslam’ın temeli de güzel ahlaktır. Ailede çocuklarımıza verilecek güzel ahlak eğitiminde anne ve babaya büyük sorumluluklar düşmektedir. Hz. Peygamberimizin çocuklarına ve diğer aile fertlerine verdiği ahlak eğitimi tüm ebeveynler için örnek olmalıdır. İslâm Dini kadar güzel ahlaka önem veren bir başka din veya düşünce sistemi göstermek mümkün değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz "İslâm, güzel ahlâktır" buyurmuştur. Hz. Peygamberin güzel ahlâka teşvik eden birçok güzel sözü vardır. "Mü’minlerin îmanca en kamil olanı, ahlâkı en güzel olanıdır" "İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız, ahlaki en güzel olanlarınızdır" hadisleri bunlardan sadece ikisidir. Kur’an-ı Kerim’de adalet, ahde vefa, affetme, alçak gönüllülük, ana-babaya itaat, sevgi, kardeşlik, barış, güvenirlilik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, müsamaha, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlâki hasletlere teşvik eden ve zulüm, haksızlık, riya, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk... gibi kötü hasletlerden nehyeden pek çok âyetin yer alması, Kur’an’da ahlaka ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Peygamber Efendimizin hayatının her anında, mü’minlere güzel örnekler bulunmaktadır. Peygamberimizin (sav) sahabeleriyle olan münasebetleri, onlara hitapları, şakaları, çocuklara olan sevgi ve ilgisi, hanımlarına karşı adaleti, sevecen ve ilgili tavrı, güleryüzü, neşesi, canlılığı, mü’minlere olan düşkünlüğü güzel ahlakın ve ideal insan modelinin önemli bir örneğidir. Çocuğun kişiliğinin şekillendiği yer aile yuvasıdır. İslam kaynaklarının çoğunda şu ortak görüşe yer verilir. “Çocuk anne ve babanın yanında bir emanettir. Tertemiz kalbi, her çeşit şekil ve nakıştan uzak, saf, kıymetli bir cevherdir. Her türlü şeye kabiliyeti olduğu gibi, kendisine verilen her şeyi almaya da yakındır. Eğer çocuk iyiliğe alıştırılır, güzel şeyler öğretilirse iyilik üzere büyür. Dünya ve ahrette mesut olur.” Peygamber Efendimiz, insanın bu vasfını şu hadisiyle dile getirmiştir: "Her çocuk fıtrat üzere doğar. Konuşmaya başlayıncaya kadar bu hal üzere devam eder. Sonra anne ve babasının tesiriyle Yahudi, Hıristiyan, Mecusi vs. olur." Ahlak eğitiminde ailede iyi bir iletişim ortamı oluşturulmalıdır. Aile iletişiminin iyi olması aile bireylerinin hayatı paylaşmasıyla mümkündür. Paylaşım maddi olduğu gibi manevi boyutuyla da olmalıdır. Eşler çocukların yanında ciddi tartışmalara girmemeli ve birbirlerine karşı rencide edici sözler söylememelidirler. Ailede çocuklarımıza nasihat ederken dengeli, tutarlı ve örnek bir kişilik sergilemeliyiz. Nasihat ve eleştirilerimizde vicdanlı, merhametli olmalı ve yumuşak bir dil kullanmalıyız. “Nasihat kar gibidir, ne kadar yumuşak yağarsa, yerde o kadar tutar ve zihinde o kadar yer eder.” Ahlak eğitimi sürecinde çocuklara çok fazla kural koymak yerine, mantıklı, basit ama az kurallar koymak daha uygundur. Son olarak diyebiliriz ki, ailede ahlak eğitimi Allah’a karşı sorumluluğun bilincinde olan ve bu bilinçle hayırlı nesiller yetiştirme endişesi taşıyan tüm anne, baba ve eğitimcilerin boynunun borcudur. Gelecek nesillerin heder olmaması, dört başı mamur İslam medeniyetinin yeniden tesisi ve geleceğe öncülük edecek ve yön verecek öncü kadroların tesisi ancak muvahhid ve ahlaklı nesilleri yetiştirmekle mümkün olacaktır. Ne mutlu çocuklarını ve nesillerini İslam’ın aziz ahlaki öğretileriyle terbiye edenlere. İDRİS KERİMOĞLU / MARDİN DOST HABER
7300 kere okundu.
Diğer Makaleler