CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

MANŞET HABER-SESLİ MAKALE

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER CANLI)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE SİYER)
10:00   HEDİSÊ RESUL
11:00   AİLE DENİNCE
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER (CANLI )
14:00   İSLAM U JİYAN
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   RİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER)
23:00   HEDİSÊ RESUL(TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
01:00  
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

"Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvâdır." (Bakara - 197)

Hadis-i Şerif

"Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine birşey emanet edildiğinde huyanet eder."

[Müslim, İman 107] []

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
MUNACAAT-I UHUVVET

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır; O Allah ki hidayet rehberi olarak gönderdiği kitabında müminleri kayıtsız ve şartsız kardeşler kılmış, imana dayalı kardeşliği nesebe dayalı kardeşlikten üstün eylemiş ve kendi rızası için birinin diğerini sevmesini amellerin en faziletlilerinden kabul etmiştir.
O Allah ki, Vedud’tur. Sever ve sevilir. Sevgisini dilediğine dilediği surette gösterir. O ki mümin kullarına özel bir sevgi yaratır. O sevgi sayesinde müminler birbiri ile muhabbetleşir, kardeşliği yaşar. O muhabbet ve kardeşlik dünyayı bir gülistana döndürür.
Salatın en kamili ve selamın en faziletlisi yaratılmışların en şereflisi olup her fırsatta müminlerin kardeşliğini teyit eyleyen, Medine ye varır varmaz müminler arasında kardeşlik muahedesi yaparak İslam kardeşliğini pekiştiren, Müslümanlara olan davranışları ile kardeşlik hak ve hukukunu en açık bir surette beyan eden, müminlere birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini öğreten, Allah için birbirini sevenleri ‘kardeşlerim’ diyerek niteleyen hakkın susmayan sesi, geçmiş ve geleceğin parlak güneşi Muhammed (s.a.v.)‘dır.
Ey rahmet ve mağfireti ile müminleri birbirlerine kardeş eyleyen Rahman!
Senin her şeye galip gelen kudretin hakkına, her şeyin kendisine boyun eğdiği gücün hakkına, her şeyi kaplayan rahmetin hakkına, her şeyi kuşatan ilmin hakkına, her şey fena bulduktan sonra baki kalacak vechin hakkına ve her şeye asli manasını veren varlığın hakkına Senden niyaz ediyor ve diliyoruz ki: Aramıza uhuvvetin rahmet tohumlarını ek. Bizleri birbirine dayanan, birbirinin sıkıntılarını gideren, dostluk ve kardeşlikte birbirine cennet misali olmuş kullarından eyle.
İlahi! Bize İslam kardeşliğinin hakikatini öğret ve bu hakikat ile bizi ihya et. Aramıza sevgi ve muhabbeti, davranışlarımıza digergamlık (Müslüman kardeşini ihtiyaç noktasında kendine tercih etme) ve re’feti, bakışlarımıza mağfiret ve rahmeti yerleştir. Yerleştir ki kardeşlerimizin kusurlarıyla uğraşmayalım, kardeşlerimizin hatalarını görmeyelim. Kardeşlerimizin hata ve kusurlarına vakıf olduğumuzda Senin Settar isminin tecellisi olarak ahlaklanıp o hataları setredelim. Gördüğümüz hataları örtmeyi, başkalarının yanında kardeşlerimizin hatalarını ifşa etmemeyi bizlere öğret. Kardeşlerimizi ihtiyaçta kendi yerimize tercih edip Kur’an’i bir erdem olan ‘isar’ı yaşamayı bizlere nasip et. Bizleri Müslümanların içerisinde fedakârlığı, cömertliği ile kardeşlerine yardımcı olan, sıkıntı anlarında onları destekleyen ve kendisi için istediğini Müslüman kardeşi içinde isteyen salih kullarından kıl.
Ey rahmeti gazabını, mağfireti azabını geçmiş olan Rabbi Zülcelâl!
Müslümanların arasına üns ve ülfeti yerleştir. Müslüman cemaatlerin arasına kardeşlik ruhunu ek. İyilik ve hayır üzere onları cem’et. Aralarında fikir birliği ile beraber eylem birliğini de oluştur. Küfre ve zulme karşı onları yek vücud eyle. Müslümanları bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetle. Küfrün Müslümanları birbirine düşürmek için gösterdiği çabayı heder et. Müslümanların birbirlerini hayır ile anmalarını, toplumdaki hayâsızlık ve günah çukurlarının kapanması için birbirlerine destek olmalarını, diğer kardeşlerinin başarısını kendi başarısı, acılarını kendi acısı ve kusurlarını kendi kusuru bellemelerini sağla.
Ey güzellikleri açığa çıkaran! Ey çirkinlikleri örten!
Ey mağfireti geniş olan! Ey rahmet eli açık! Ey kurtuluş yollarının sahibi! Ey zarar yollarını yasaklayan! Senden tüm İslam ümmeti için vahdeti talep ediyoruz. Dünyanın her tarafındaki Müslümanları İslam’ın kardeşlik bilinciyle bilinçlendir. Bu bilinç ile onları dirilt. Müslümanların arasına vahdeti yerleştir. Müslümanları kaynatılmış kurşun misali birbirine kenetle. Tüm Müslümanları birbirinin derdiyle dertlendir. Nerede bir Müslüman’ın ayağına bir diken batsa bunun acısını tüm Müslümanların hissetmesini sağla. Müslümanları ayet ve hadislerde vasfedilen İslam kardeşliği üzere birleştir. Mezhep, meşrep, hizip ve fırka kavgalarını sona erdir. Mümin olmayı birlikteliğin yegâne şartı kıl. Farklılıklarımızı ayrılık ve niza sebebi değil, beraberlik ve tanışma sebebi kıl.
Ey kusurlardan münezzeh olan Samed!
Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Ğani! Ey saltanatından azledilemeyen Sultan! Ey ortağı ve yardımcısı olmayan Ferd! Tüm güzel isimlerin ve kâmil sıfatların sahibi olan Rabbi Zülcelâl!
Bizlere ve tüm Müslümanlara İslam kardeşliği üzere bir dünya nasib et. Ahirette de bizi bizden önceki kardeşlerimiz nebiler, sıdıklar, şehidler ve salihlerle cennetinde buluştur.
Âmin Vel Hamdu Lillahi Rabbil Alemin.

İnzar Dergisi


26583 kere okundu.
Diğer Makaleler