CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER CANLI)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE SİYER)
10:00   HEDİSÊ RESUL
11:00   AİLE DENİNCE
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER (CANLI )
14:00   İSLAM U JİYAN
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   RİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER)
23:00   HEDİSÊ RESUL(TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
01:00  
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

"Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvâdır." (Bakara - 197)

Hadis-i Şerif

"Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette, alim ise Cehennemde olur."

[Kenzü-l Ummal, 4.28] []

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
 Merhaba Orucumuz Hoşgeldin Ramazan ayımız

“ Ramazan, o aydır ki, insanları hidayet edici( doğru yola iletici), apaçık hidayet delillerini taşıyan ve Hak ile batılı birbirinden ( iyice) ayırt eden Kur’an-ı Kerim onda indirilmiştir.” (Bakara: 185)
“ Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır /zincire vurulur.” (Buhari)
Hasretin yürekleri vuslat arzusuyla tutuşturduğu, özlemin gönüllerde buhur buhur tüttüğü bir demde maksuduna ulaşmanın hazzı ifade edilemez. Böylesi bir güzellik ancak yaşanır, temaşayla seyredilir. Vuslat vaktinin gözlerdeki neşe pırıltısı dillere, sözlere, sokaklara bir “Hoş geldin!” sedasıyla yayılır.
Nice hüsün, hasenat, rahmet bereket, hakikat ve hikmetin meyveye durduğu Ramazan ayı, şu kulluk iklimine ter’ü tazeliğiyle ve “Ben geliyorum” seslenişiyle düşer. O an mümin yürekler tatlı bir heyecan, kabaran bir coşku ve yoğunlaşan bir duygu seliyle memleket memleket, mescit mescit, avaz avaz:
- Merhaba ya Ramazan ayı! Merhaba ya Rahmet ayı!
- Merhaba ya afv/gufran ayı! Merhaba ya bereket ayı!
- Merhaba ya tehlil, tesbih, tekbir ayı!... Nidalarıyla haykırırlar.

İslamiyet binasının beş rüknü, Müslüman’ca hayatın yüce şiarlarından biri olan orucumuz merhaba, Ramazan ayımız hoş geldin!
Rabbimizin aziz fermanıyla “Kuran ayı”, Efendimiz Muhammed(s.a.v)’in mübarek buyruğuyla “ Ümmetin ayı”, Hz. Aişe(r.anha ) annemizin ifadesiyle “Faziletlerin sayısız olduğu ay”, Abdulkadir-i Geylani(k.s)’nin söylemiyle “Hakka yakınlaşma ayı”, Zunnun-i Mısri(k.s)’nin diliyle “Meyveyi, sevabı devşirme ayı” orucumuz sana can’u gönülden merhaba, Ramazan ayımız baş göz üstüne, hoş geldin!
Sayısızca hikmete haiz, hakikate gebe… Bir yönüyle Yüce Allah(c.c)’ın Ulûhiyetinin tevhidini, Rububiyetinin vahdetini salık veren; bir yönüyle eşref mahlûk biz insanın toplumsal ve şahsi hayatına yardımlaşma ve dayanışma, arınma lüzumunu hissettiren orucumuz merhaba, on iki ayın sultanı hoş geldin!
Küfrün inkâr çukurlarında debelenen, dalaletin karanlık dehlizlerinde bocalayan, batılın kof görüntüsüyle aldanan âcizane insanı imdat eliyle iman zirvelerine, hidayet aydınlığına taşıyan vesilelerinden biri olan orucumuz merhaba, rahmet ayı Ramazan hoş geldin!
Allah’a kulluğu layıkıyla yapamadığımız ibadet aşkınlığından gafil kaldığımız, âcizane halimizden nisyanla kibre sürüklendiğimiz, fıtratın tefsiri güzel ahlaktan sıyrılıp nefsin hodbinliğine tutulduğumuz bir demde “buyurun!” letafetiyle bizi kulluk sofrasına, ibadet ziyafetine, razılık divanına, takva evine davet eden orucumuz merhaba, bereket ayı Ramazan’ımız hoş geldin!
Can Efendimiz Muhammed(s.a.v)’e Mekke’nin dayanılmaz çirkefinde yalnızlığına yoldaş, Hira mağarasında Ona sırdaş; insanlığı ıslah çabasında Onun hakikatli tefekkürüne katık, vahiy sorumluluğunu taşıma yolunda azık; ilk emir “ İkra!” ile yaşama, yaşatmaya tanık orucumuz sana merhaba, Ramazan ayı hoş geldin!
İmkân ve varlık içinde cimrileşen, şımaran nefisperest insanlara fakirlerin ve yoksulların hazin, kimsesizlerin aç/bilaç halini hissettiren; gün boyu Allah rızası için yeme/içmenin lezzetinden kopmakla sosyal dayanışma/yardımlaşmanın manevi hazzını yaşatan; yardıma muhtaç, mustazaf müminlerin sıkıntı ve çilelerine şefkat, ihsan, acıma hissiyle kardeşane yaklaştıran orucumuz merhaba, Ümmetin ayı Ramazan hoş geldin!

İnsani zaaflarımızın temel nedeni olan nefsimiz, oruç vasıtasıyla şu dersi alır:
Günahlara dur durak bilmeden koşan nefsimiz açlık kamçısıyla dizginlenir.
Bencillik, gurur, kibir, riya… gibi kalbi afetlerin etkisiyle zebun nefsimiz yeme/içme mahrumiyetiyle ıslaha durur, Allah(c.c)’a halisane kulluğu kimlik yapar.
Kendini hür, azade, güçlü ve yenilmez bilen: “ Ben, ben!” aldatması içinde acizliğini reddeden, sayısız nimetlere şükür gerekliliğini göz ardı eden, bu nimetleri gasp ve hırsız bir edayla nankörlükle yutan nefis; oruç dersiyle aciz, muhtaç, mülk, kul olduğunu öğrenir.
Kardeşine el uzatmayan, yetimi gözetmeyen, fakire kucak açmayan, aç olanı doyurmayan, nemelazımcılık havasında burnu bir karış havada, ihtiyaçsız olduğunu sanan emare nefis; açlık imtihanı oruçla midesinin muhtaçlığını, bedeninin zaafını, takatinin azlığını, kuvvetinin çürüklüğünü iyice kavrar. İlahi razılığa “ lebbeyk!” edasıyla teslim bayrağı çekerek firavunluğunu bırakır. Mütevazı bir acziyet içinde kulluk arzı, dua nazı, namaz miracı, zikir cezbesi ve tefekkür neşvesiyle Rabbi Rahim’ine iltica eder, hamd ve şükür ile Rahmet kapısını çalar.
O halde nefsimizi terbiye, tezkiye, arınma ve ıslahı noktasında dört dörtlük bir mürebbi olan, Allah için oruçlunun ağız kokusunu en hayırlı koku kılan orucumuz; sana milyon kez merhaba, istikamet ayı Ramazan ayımız sayısız tebriklerle hoş geldin!
Dünyevi beklentilerden sıyrılma, hevanın dürtülerinden uzaklaşma, şeytani vesveselerden köşe bucak kaçma, nefsin rezil ve süfli arzularından tecerrüd etme; Yüce Allah(c.c)’ın istediği için sadece O’nun rızası uğruna yeme ve içmeyi terk etme; fıtratın özüne kulak vererek ibadet, zikir, edeb, tilavet hoşluğuyla, melekuti bir vaziyete bürünmeyi sağlayan orucumuz merhaba, takva azığımız Ramazan ayımız hoş geldin!
Yüce Allah(c.c)’ın Rablığının saltanatına nispetle tüm zaman, ay ve anların sultanı; sahur vaktinde bereketin, iftarda rahmetin simgesi; gün be gün harf harf, ayet ayet, süre süre, cüz cüz müminlerin dilinde, ariflerin meclisinde, abidlerin mescidinde nağme nağme okunan Kur’an-ı Kerimin inzalinin sene-i devriyesi orucumuz merhaba, Mukabele ayı Ramazan ayımız hoş geldin!
Sair aylara nisbetle, amellerin sevabının bire bin, Kur’an-ı Kerim tilavetinin bire ondan, bire bine kadar faziletinin ziyadeleştiği; Kadir Gecesi gibi seksen yıllık ömre bedel, bin aydan daha hayırlı bir demde, iyiliklerin otuz bine katlandığı bir semereyi, milyonlarla ebedi meyveleri müminlere kazandıran; mukaddes, ebedi, karlı, cennet bedel bir ticaretin pazaryeri, verimli zemini bahardaki nisan yağmuru misali bereket sebebi olan orucumuz merhaba, Tövbe ayı ramazan hoş geldin!

Seninle ey mübarek Ramazan! Cemaatleşme şuuru, namaz ve zekâtla pekişir.
Kardeşlik safları isar ve diğerkâmlıkla sıklaşır. Küskünlük ve kırgınlıklar rahmet arzusuyla giderilir.
Sadaka ve infaklarla yardımlaşma alışkanlığı kazanılır. Fakir, yoksul, yetim ve öksüzün yanında olma, onlarla kaynaşma sağlanır. Allah rızası için leziz taamlar, damak tadı tatlılar, soğuk şerbetlerden el çekilir.
Asr-ı Saadet’e özlem bir toplum arzusuyla kem sözlerden dil tutulur, fahiş davranışlardan kaçınılır, nefis arzuları noktasında dizginlenir. Farz ibadetleri nafile ibadetlerle tezyin etme fırsatı ayağa gelir.
Öyleyse orucumuz merhaba, Ümmetin ayı Ramazan hoş geldin!
Dünya imtihanının iyice idrak edildiği, iyiliklerin bir fırsat bolluğunda kat kat mükâfatlandığı; merhamet, yardımlaşma isteğinin zirve yaptığı; Allah yolunda cehd, gayret, mücahede ve mücadelenin ziyadeleştiği; kulun Allah (c.c)’a yakınlaştıkça yakınlaşma fırsatı bulduğu orucumuz merhaba, itikâf ayı Ramazan’ımız hoş geldin!
Hz. Muhammed(s.a.v)’e salât ve selamın milyon/milyar kerelerle mümin dillerde; bağlılık, ahlakla yankılandığı; vahyin hayata tatbik projesi olan Kur’an ve Muhammedi sünnetin iyice anlaşılmasının gerektiği oruç ibadetimiz sana merhaba, on iki ayın sultanı Ramazan hoş geldin!
İslam, iman, Kur’an, cami, namaz, oruç ve tesettüre muhalif olanlara Allah için buğzun; mazlumlara zulmedenlere Rahman adına öfkenin; Müslüman birey ve toplumlara musallat olanlara Muhammed aşkına nefretin; kinin çoğaldığı mümin cemaate ise sevgi, şefkat ve bağlılığın arttığı orucumuz merhaba, Ümmetin ayı Ramazan hoş geldin!

Merhaba, imanın yarısı olan sabra! Hoş geldin sabrın yarısı olan orucumuz!
Merhaba, geceleri teravihle şenlenen, gündüzü oruçla bereketlenen Ramazan ayımız!
Hoş geldin, itikâf ibadetiyle kendimizi bildiğimiz, fıtır sadakasıyla bedenimizi azade ettiğimiz orucumuz!
Merhaba, rahmete erişimiz, bayram sevincimiz Ramazan ayımız!
 
İbrahim Dağılma (inzar Dergisi )


1699 kere okundu.
Diğer Makaleler