CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER CANLI)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE SİYER)
10:00   HEDİSÊ RESUL
11:00   AİLE DENİNCE
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER (CANLI )
14:00   İSLAM U JİYAN
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   CANLI İSTEK SAATİ (KÜRTÇE-TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   RİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER)
23:00   HEDİSÊ RESUL(TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
01:00  
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. (nahl - 125)

Hadis-i Şerif

"Bir kimse (ihlas suresini kastederek) 'Ey Allah'ın Resulü, ben bu sureyi seviyorum' dedi. Resulullah (sav) 'Onu sevmen seni cennete sokacaktır' dedi."

[Tirmizi] []

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
Şehrullâh-i Muazzam: Şaban

Bismillahirrahmanirrahim

İslam Dünyasının manevi iklimine girdiği Şuhur-u Selase’den Şaban Ayı’na girmiş bulunuyoruz. Rabbimizden dileğimiz bizleri Ramazan’a da ulaştırmasıdır.

Şaban Ayı’nın ehemmiyetine işaret eden birçok hadis-i şerif vardır. Bunlardan bazılarını zikredelim:

Enes'den (ra) rivayet edildiğine göre Enes (ra) şöyle demiştir: "Recep ayı girdiği zaman, Resülüllah (sav):

“Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şâ'bâne ve belliğnâ Ramazâne.” (Allah'ım! Bize Receb’i ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.) buyurmuştur. (Câmiu's-Sağir)

Üsame (r.a.) dedi ki:

Peygamber’e (sav) ‘Yâ Rasûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim’ dedim.

"Bu ay Receb’le Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." buyurdu. (Nesâî, Ahmed b. Hanbel)

Aişe'den (r.anha) rivayet edildi:

"Rasûlullah (sav) hiç bir ayda Şaban’dakinden daha çok oruç tutmazdı" (Buharî)

Ümmü Seleme'den (r. anha):

Dedi ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Şa'ban ile Ramazan'dan başka iki ay ardı ardına oruç tuttuğunu görmedim." (Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)

"Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: “Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim?" (İbn-i Mace)

Resulullah’ın (sav) Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban’dır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla bazı yıllar bu ayın büyük bir bölümünü, bazı yıllar da hepsini oruçlu geçirerek Ramazan Ayı’yla birleştirmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) Şaban Ayı’nda amellerin Allah’ın (cc) huzuruna yükseltildiğini, kendi amellerinin oruçlu olduğu halde Rabbine yükseltilmesini arzuladığını buyurarak ümmetini de bu ayda oruç tutmaya teşvik etmektedir.

Bu ayı kıymetli kılan bir başka sebep, hadis-i şerifte de belirtildiği üzere Beraat Gecesi’nin (Şaban’ın 15. Gecesi ) bu ayda olmasıdır. Bunu da başka bir yazıda ele alırız inşallah.

Receb ile başlayan manevi atmosferi Şaban’da da fırsat bilerek tavır, davranış ve amellerimizi gözden geçirmeli, eksikliklerimizi, hatalarımızı tesbit ederek zikir, tevbe, istiğfar, ibadet ve azimle bunları telafi yoluna gitmeliyiz. Gücümüz nisbetinde bu ayda Resulullah’ın (sav) sünnetine uyarak bolca oruç tutalım. Akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerini sıklaştıralım. Fakir, kimsesiz, yaşlı ve hastaların müşküllerini gidermeye çalışalım.

Gerek ülke içerisinde gerekse dünyanın sair yerlerinde zalim ve kâfirlerin zulüm ve baskıları altında muzdarip Müslüman kardeşlerimizin hallerini sürekli olarak hatırlamalı ve hal çareleri için bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmalıyız. Hiç bir şey yapamazsak bile kendileri için dua edelim. Müslümanların birlik ve bütünlüğü için duayla beraber kendi muhitimizde bunu sağlayacak müsbet tavır, düşünce ve yaklaşımlar sergilemeliyiz…

Allah’a (cc) emanet olunuz.


1313 kere okundu.
Diğer Makaleler