CEMRE FM 98.0 | GÖNÜLLERE DÜŞEN CEMREYİZ
CEMRE FM CANLI YAYIN
Şuan CEMRE FM'de

SİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER )

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
06:00   HATMİ ŞERİF
07:00   HAYIRLI SABAHLAR (HABERLER)
09:00   AYDINLIĞA DOĞRU (TÜRKÇE - SİYER)
10:00   EXLAQE MÜMİNAN (KÜRTÇE SOHBET)
11:00   RİSALE İ NUR (TÜRKÇE AÇIKLAMA)
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN HABERLER
14:00   PÊŞBİRK (KÜRDÇE BİLGİ YARIŞMASI) ZİNDÎ
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
16:00   İSTEK SAATİ (CANLI KÜRTÇE - TÜRKÇE)
18:00   XEBER- (KÜRTÇE HABER)
19:00   ANA HABER (CANLI)
20:00   ROMAN KUŞAĞI
21:00   SİYERA NEBİ (KÜRTÇE SİYER )
23:00   EXLAQE MÜMİNAN (TEKRAR)
00:01   MEALLİ HATİM
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

“Şüphesiz Allah (c.c) müstekbirleri sevmez.” (Nahl - 23)

Hadis-i Şerif

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
[]

ANKET
 RADYOMUZUN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ NASIL BULDUNUZ? 
 MÜKEMMEL
 ÇOK İYİ
 İYİ
 NORMAL
 DAHA İYİ OLABİLİRDİ
 KÖTÜ
Diğer Anketler
Mardin Hava Durumu
MARDIN
İSLAM'IN CÜMLESİ MÜSLÜMANLARIN CÜMLESİDİR

İnsanlardan kimisi vardır Allah’a bir harf (kenar) üzerinde ibadet eder. (Hacc/11) “Harf” kenar, tarz ve yön gibi manalara gelir. Ayrıca alfabenin her bir işaretine de “harf” ismi verilmiştir.

 Harf, cümlenin yapı taşıdır. Harfler bir araya gelerek cümleyi meydana getirir. Cümlenin tek harften oluşması mümkün değildir. Mana, güzellik ve kemal cümle ile ortaya çıkar.

 Bir yargıyı, bir manayı ifade eden harf ve kelime dizisine cümle denilmiştir. İslam’ın her bir emri, her bir hikmeti harf ve kelime hükmündedir. Bunlar bir araya geldiğinde İslam cümlesi tamamlanır. Cümle İslam ortaya çıkar. Bir harf,  bir kelime manayı ortaya çıkarmaya kafi değildir. Bu nedenle İslam’ı bir yönden ibaret bilenler, onu sadece bir cihetten anlamaya çalışanlar onu tüm olarak, cümle olarak anlayamaz. Binaenaleyh bunların İslam’ı tam manasıyla anlamaları, onunla tatmin olmaları, onun ilmini tahsil etmeleri mümkün değildir.

 Tahrif, harflerin yerinin değiştirilmesi suretiyle cümlenin manasının bozulmasıdır. Cümlenin harflerinin eksik bırakılması manayı bozar ve bu da bir tahriftir. Yani İslam’ın cümleten (tüm) anlaşılmaması cümlesini eksik bırakmaktır. Manasını anlamamaktır.

 Allah(c.c): “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” (İkra/1) buyurur. Kıraat (okuma) harflerin sonuna kadar takip edilmesidir. Manaya ancak böyle ulaşılabilir. Eğer takip durursa harfler dolayısıyla mana eksik kalır. Bunun gibi, İslam sadece bir harf üzere tatbik edilir veya böyle anlaşılırsa hikmeti ve manası ortaya çıkmaz.

 Güzellik cümlede saklı olduğu için güzelliğe “cemal” ismi verilmiştir. Yani bir şeyin güzelliğini ancak bütün (cümle) ortaya çıkarır. Bu nedenle tüm yönleriyle (cümleten) güzel olana “cemil” denilir. İslam cemal ve celal sahibi Allah’ın (c.c) dinidir. İslam’ın cemali cümlesinin anlaşılması ve bu çerçevede tatbikiyle ortaya çıkar.

 Ehl-i küfür, bugün İslam’ın harf harf uygulanmasına ses çıkarmamaktadır. Çünkü biliyorlar ki bir başlarına harfler manayı ve güzelliği ortaya çıkarmaz. Buna rağmen korkuyorlar. Bir gün İslam’ın harflerinin bir araya gelerek cümle olmasından korkuyorlar.

 Ehl-i dünya, İslam’ın harfler üzerinden uygulanmasını telkin etse de, İslam’ın cümlesinin cemalini görmektedirler. Cümle Müslümanlara savaşları da bundandır. İstiyorlar ki harfler kelimeler, kelimeler cümle haline gelmesin.

 Ehl-i küfür, yıllardır işgalleri altında tuttukları için İslam’ın cümlesinden habersiz kalmış, ancak İslam’ın bazı harflerini tatbik edebilecek durumdaki Müslümanlardan neden korkmaktadır? Bir gün mutlaka Müslümanlar cümle İslam’ı uygulayamasa da İslam’ın cümlesini anlayacaklardır. O zaman ehl-i küfür savaşı daha başlamadan kaybedecektir. Çin, Hindistan ve Rusya’nın korkusu budur. Yıllarca Müslümanları bir harf üzerinden mahkum eden bu şer güçler ve diğerleri, İslam’ın cümlesinden ve cümle Müslümanlardan korkmaktadır.

 Büyüklüğünden dolayı çölde gizlenemeyerek cümlesi (tamamı) ortada olduğu için çift hörgüçlü büyük develere “cemel” adı verilmiştir. Demek ki bütün yönleriyle anlaşıldığında ve bu paralelde tatbik edildiğinde İslam’ın cümle olarak ortaya çıkmasına engel olmak mümkün olmayacaktır.

 Sağlam olduğu için gemi halatına “cümmel” denilmiştir. Bunun gibi İslam,  cümlesi tam ve kesintisiz olduğundan dolayı “sağlam bir ip (cümmel)” diye vasıflandırılmıştır. Bu sebeple kamil ve en güçlü dindir. İslam’ın harflerini eksiltmek onun kurtuluşa götüren sağlam bir ip olma vasfına halel getirir.

İslam’ı cümleten anlamak farzdır, tatbik ise duruma ve kulvara göre farklılık arz edebilir. Hiç kimse, hiçbir cemaat tek başına İslam’ı tüm yönleriyle mükemmel şekilde uygulayamaz . Herkesin, her cemaatin daha iyi olduğu bir kulvar vardır. Bu da herkesin birbirine anlayış göstermesini gerektirir. Aksi takdirde herkes açısından cümle eksik kalır. Cümlenin tamamlanması için herkesin birbirlerinin doğrularını, güzelliklerini kendisine ait kabul etmesi gerekir.

 Cümle Müslümanlara anlayış ve sevgi göstererek İslam’ın cümlesini anlamaya çalışan tüm Müslümanlara selam olsun

      ABDULHAKİM SONKAYA - DOĞRU HABER GAZETESİ


668 kere okundu.
Diğer Makaleler